Ant Designs

Sản xuất và thi công nội thất Sản xuất và thi công nội thất

Sẩn xuất và thi công nội thất ANT Designs

Bước 1: Nhận hồ sơ thiết kế và báo giá, ký hợp đồng, tạm ứng lần 1

Bước 2: Kiến trúc sư và kỹ sư trực tiếp xuống hiện trường, khảo sát đo đạc lại hiện trạng

Bước 3: Điều chỉnh, khớp lại hồ sơ kỹ thuật theo hiện trạng lần cuối

Bước 4: Chốt lại hồ sơ kỹ thuật khớp chuẩn hiện trạng với chủ đầu tư & đơn vị thiết kế

Bước 5: Sản xuất tại xưởng theo quy trình nghiêm ngặt

Bước 6: Bàn giao, nghiệm thu khối lượng mộc tại xưởng _tạm ứng lần 2

Bước 7: Đóng gói, vận chuyển các hạng mục sản xuất lên công trình

Bước 8: Triển khai thi công lắp đặt hoàn thiện