Ant Designs

Dự ánCăn hộ chung cư

THIẾT KẾ NHÀ CHUNG CƯ UDIC WESTLAKE TÂY HỒ

 • Hoàn thiện: 2020
 • Diện tích: 100m2
 • Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam
 • Chủ đầu tư: Mr. Hà
Xem chi tiết THIẾT KẾ NHÀ CHUNG CƯ UDIC WESTLAKE TÂY HỒ

Chung cư tại Hà Nội - Dự án Royal City

 • Hoàn thiện: 2019
 • Diện tích: 103m2
 • Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam
 • KTS : Lê Quang Ngọc, Nguyễn Khương Dũng, Phạm Thị Thảo
Xem chi tiết Chung cư tại Hà Nội - Dự án Royal City

Five Season - Nhà Năm mùa

 • Hoàn thiện: 2019
 • Diện tích: 40m2
 • Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam
 • KTS : Vũ Nam Sơn, Vũ Quỳnh Giao
Xem chi tiết Five Season - Nhà Năm mùa

Chung cư tại Hà Nội - Dự án Sò Thy House

 • Hoàn thiện: 2019
 • Diện tích: 103m2
 • Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam
 • KTS: Vũ Nam Sơn, Vũ Quỳnh Giao, Hoàng Minh Đạo
Xem chi tiết Chung cư tại Hà Nội - Dự án Sò Thy House